завършени обекти

В тази секция ще намерите препратки към официалните сайтове на завършени от нас обекти

Обособяване на търговски площи, обединяване или разделяне на магазини в МОЛ Галерия Бургас, изграждане на ВиК и пожарогасителни инсталации.

От завършването на строежа на МОЛ Галерия Бургас до днес непрекъснато се обединяват или разделят търговски площи за обособяването на нови магазини. Нашата дейност включва събаряне на стени и демонтаж на инсталации, изграждане на нови стени, ВиК инсталации и автоматични пожарогасителни инсталации. Разполагаме със собствени ножични платформи и друга механизация, с помощта на които възложените работи се извършват в екстремно кратки срокове.

При изграждане на окачени тавани към новите магазини поради изисквания за пожарна безопасност се налага изпълнение на втори ред автоматична пожарогасителна инсталация с насочени надолу спринклерни глави. Така заедно с инсталацията от първо ниво със спринклерни глави в окачения таван се покрива пълната площ на магазините.

Канализационната инсталация на МОЛ Галерия Бургас е разделена на битови отпадни води от тоалетните и мазни отпадни води от заведенията за обществено хранене. Правилното свързване на новоизградените магазини и заведения за обществено хранене гарантира безпроблемната работа на изградената канализация.

Published in Магазини