завършени обекти

В тази секция ще намерите препратки към официалните сайтове на завършени от нас обекти

Складовата база на Дорослава - строй ООД се намира в СПЗ Бургас. Към нея е изградена спринклерна пожарогасителна инсталация разделена на две зони, управлявани от КСК от мокър тип.

За захранване на инсталацията с необходимите водни количества са изградени два резервоара с общ обем от 80 м3 за пожарогасителни нужди

Помпите към спринклерната инсталация са дизелови на марката Wilo- една работна и една резервна в комплект от jockey помпа за подкачване.